วาล์วควบคุมทิศทาง

วาล์วควบคุมทิศทางการไหล หรือบางคนเรียกว่าโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve)

55555

วาล์วลม, วาล์วควบคุมทิศทาง (Pneumatic Directional Control Valve) ทำหน้าที่ ควบคุมทิศทางการไหลของลมอัดให้ไปทิศทางที่ต้องการควบคุมการเคลื่อนที่ เข้า-ออก ของก้านสูบของกระบอกลมหรืออุปกรณ์หัวขับวาล์วโดยใช้แรงลม (Actuator) โดยชื่อเรียกเป็นชื่ออีกหลายชื่อตามลักษณะของวาล์ว ได้ดังนี้

1.Solenoid Valve (โซลินอยด์ วาล์ว) คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลมแบบ 2/2 ทาง โดยการสั่งงานด้วยขดลวดไฟฟ้าโซลีนอยด์ (Solenoid) โซลินอยด์วาล์ว (Pneumatic Solenoid Valve) วาล์วควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยคอยด์ไฟฟ้า ร่วมกับสปริง หรือคอยด์ไฟฟ้าอีกตัว (รวมเป็น 2 ตัว)

2.Directional Control Valve คือ วาล์วที่ควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยแรงลมหรือไฟฟ้า แบบ3/2, 4/2, 5/2, 5/3 ทางเป็นต้น  วาล์วควบคุมทิศทางการไหล แอร์แทค (AirTAC Pneumatic Flow Control Valve) วาล์วควบคุมทิศทางการไหล แบบ 2/2 ทาง (2 Way Valve) ควบคุมการไหลของทิศทางลม สินค้านำเข้าจากประเทศไต้หวัน ภายใต้แบนด์ AirTAC มาตรฐานการผลิตสูง

3.Manual / Mechanical Valve คือวาล์วที่ควบคุมทิศทางการไหลของลม โดยการสั่งงานด้วยระบบกลไกลทางแมคคานิค คือมือของมนุษย์  วาล์วควบคุมทิศทาง สั่งการด้วยลม / วาล์วควบคุมทิศทางการไหล ด้วยแรงลม (AirTAC Pneumatic Control Valve) วาล์วควบคุมทิศทางลม ชนิด 3/2 ทาง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้าได้มาตรฐาน นำเข้าจากประเทศไต้หวัน ภายใต้ ยี่ห้อ AirTAC

4.Fluid Control Valve คือวาล์วที่ควบคุมทิศทางลมอัดหรือของไหล แบบ 2/2 ทาง   วาล์วควบคุมทิศทางลม โดยการสั่งงานด้วยระบบกลไกลทางแมคคานิค (Pneumatic Manually Valve and Other Valves) วาล์วควบคุมทิศทางด้วยกลไกอื่นๆ เช่น วาล์วควบคุมด้วยมือ, วาล์วควบคุมด้วยเท้า ฯลฯ หรือกลไกลทางแมคคานิค และวาล์วประเภทอื่นๆ

 

 

 

 

 

This entry was posted in สินค้า and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.