ขั้นตอนภายในการกระเกรียมหลังรับการทำงานสร้างบ้าน

                วันหลังการลงนามพร้อมแล้ว คงจำเป็นต้องจัดแจงบริเวณให้สวยงามซะก่อนว่าสถานที่ที่จะปลูกสร้างบ้านเรือนให้พร้อมเพื่อที่จะได้ดำเนินการก่อ หากมีส่วนที่เหลืออยู่จากบ้านเก่าจะได้มีการเคียงเคล้าให้หมดและจัดการให้เรียบร้อย  เพราะล้วนแต่จะกีดกั้นการทำงานได้เช่นกัน หรือหากมีการโยกย้ายเสาไฟฟ้า ประปา หรือสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่กีดกั้น ก็ต้องทำงานให้เรียบร้อยก่อนที่จะแจ้งให้หุ้นส่วนเข้ามาดำเนินการ ที่ได้บอกไปนั้นก็คือแค่ช่วงแรกอย่างเดียวแระจ๋า

ภายหลังจะเป็นส่วนของการก่อสร้างหลังจาก มา ซึ่งโดยทั่วไปเราจะมุ่งเน้นไปที่งานรากฐาน และโครงสร้างมีความหมายที่สุดหากมีความผิดหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังค่าใช้จ่ายจะสูง อย่างนั้นควรตัดสินใจเรื่องสัดส่วนห้องหับให้เรียบร้อย รวมถึงตำแหน่งที่จะทำห้องด้วย เพื่อที่จะคุ้มครองการเปลี่ยนแปลงวันหลัง เนื่องมาจากในการดีไซน์โครงสร้างจะมีความเกี่ยวข้องกันทั้งอาคารอีกทั้งการก่อสร้างในตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 35% ของช่วงทั้งหมด และจะเป็นปัญหาต่องานอื่นๆ หากไม่สามารถเป็นเหตุให้เสร็จได้

หลังจากนั้นจะเป็นในส่วนของกำแพงและประทุน จะต้องมีความงดงามและตรงต่อการใช้งานตึกภายใน ซึ่งจะต้องสามารถกันแสงอาทิตย์ กันสายฝนได้เป็นอย่างดี การคัดเครื่องมือต่างๆจึงต้องสมควรแก่การใช้งานไม่เป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยที่จะตามมาวันหลังได้ และรวมถึงการเปิดโอกาสต่างๆให้ดินฟ้าอากาศนั้นถ่ายเท มีทั้งทางเข้าออกหน้าต่างที่จะช่วยให้แสงลอดผ่านเข้ามา  ปกติงานส่วนนี้จะต้องจัดการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่การกระเกรียมช่องเปิดของกำแพง ดังนั้นการจัดวางตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์และงานระบบมากมาย การตกลงใจกำหนดตำแหน่งจะต้องนึกถึงผลกระทบหากเราไม่มีการเตรียมมาก่อน

This entry was posted in บริการ and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.