การทำงานในที่อับอากาศที่คับแคบพิสูจน์แล้วว่ามีความสำคัญมาก

เสียงร้องของคนงานก่อสร้างดังขึ้นจากท่อทางเข้าในโรงบำบัด การทำงานในที่อับอากาศและฝ่ายปฏิบัติการรู้ว่าต้องทำอะไร เมื่อถูกถามว่าอะไรกระตุ้นให้พวกเขาใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่ร้อนระอุ พนักงานให้เครดิตกับความเป็นมืออาชีพ การคิดอย่างรวดเร็ว และการฝึกอบรมในพื้นที่จำกัด การทำงานในที่อับอากาศอย่างเหมาะสม ผู้คนที่ทำงานในพื้นที่จำกัดจะต้องเผชิญกับอันตรายและความเสี่ยงมากมายที่ปรากฎตัวภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ การฝึกอบรมที่มีคุณภาพอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างความเป็นและความตายเมื่อต้องทำงานในพื้นที่จำกัด

การทำงานในที่อับอากาศเพื่อให้รู้สึกพร้อมเพียงพอที่จะช่วยตัวเอง

บุคคลอื่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณต้องตระหนักถึงรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่จำกัดในพื้นที่ทำงานของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดและวิธีแก้ไขหากควรเกิดขึ้น นอกจากนี้ ให้ตระหนักถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การทำงานในที่อับอากาศและรวมเอามาตรฐานเหล่านี้เข้ากับการปฏิบัติงานประจำวันของคุณ นอกจากนี้ยังมีใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานภายในพื้นที่ปิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารและการฝึกอบรมที่จำเป็นในการทำงานในพื้นที่อันตรายเหล่านี้

การทำงานในที่อับอากาศแม้ว่าวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการทำงานในพื้นที่ปิดคือการทำงานจากภายนอกพื้นที่ใกล้เคียง แต่ก็ไม่สามารถทำได้เสมอไป มีบางครั้งที่คนงานต้องเข้าไปในพื้นที่ปิดและทำงานให้เสร็จ การฝึกอบรมในพื้นที่จำกัดถือเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดที่จะเป็นประโยชน์กับทุกคนในที่ทำงาน ประมาณการว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตเกือบ 200 รายจากอุบัติเหตุในพื้นที่ทำงานที่คับแคบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับการฝึกอบรมในพื้นที่จำกัดที่เหมาะสม เพิ่มเติม https://www.krusueasafetytraining.com/

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.