ข้อเท็จจริงการจ้างผู้รับเหมาแรงงานทั่วไปที่คุณอาจไม่รู้

รับเหมาแรงงาน

 

 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ้างรับเหมาแรงงานมักถูกเข้าใจผิด มีข้อเท็จจริงสองสามข้อที่ตรงกับหมวดหมู่นั้นพอดี ไปดูกันเลยนี่เป็นคำถามที่ดีและเป็นคำถามที่อาจมีหลายคำตอบ ขึ้นอยู่กับว่าคุณถามใคร หัวหน้างานที่อยู่บนพื้นซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองคมนตรีกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงานอาจคิดว่าการจ้างผู้รับเหมาแรงงานมีราคาแพง แต่ก็มีผู้ทำลายล้างจำนวนมากที่เสนอสิ่งที่ตรงกันข้าม จากกระบวนทัศน์ที่ต่างออกไป อาจมีคนถามว่า ค่าจ้างแรงงานคืออะไร แต่ไม่มีต้นทุน ราคาเท่าไหร่ จุดสำคัญที่นี่คือค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับองค์กรที่คุณใช้

มีบางบริษัทที่ดูแลโครงการการจ้างรับเหมาแรงงาน

โดยมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแนบมากับตำแหน่งที่ประสบความสำเร็จแต่ละครั้ง ซึ่งหมายถึงอัตราที่ลดลงสำหรับคุณที่นายจ้างโฮสต์ ในทางกลับกัน มีบริษัทจ้างผู้รับเหมาแรงงานเอกชนจำนวนมากที่แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบเดียวกันของผู้สมัคร แต่ก็ยังคงแข่งขันกันในตลาดอย่างจริงจัง พวกเขามีมนต์แห่งคุณค่าและคุณภาพมากกว่าวิธีการลดต้นทุนที่บางครั้งอาจทำให้ตลาดการจัดหางานเต็มไปด้วยโคลน มีหลายสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อเลือกเอเจนซี่เพื่อรองรับความต้องการของคุณ ต้นทุนเป็นเพียงหนึ่งในเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาแต่ไม่ใช่ปัจจัยที่กำหนดเสมอไป

สิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อถามคำถามเกี่ยวกับต้นทุนคือ คุณใช้จ่ายเงินไปแล้วหรือไม่ค่าโฆษณาของคุณเป็นเท่าไหร่อะไรคือค่าใช้จ่ายในการบริหารที่แบ่งระหว่างพนักงานทั้งหมด ต้นทุนการผลิตเป็นเท่าใดเมื่อผู้บริหารระดับสูงมีเวลาในการสรรหาบุคลากรมากกว่ากิจกรรมทำเงิน รับเหมาแรงงานข้าพเจ้าขอแนะนำว่าคุณภาพของคนงานที่จัดหามาจะมีผลอย่างมากต่อการปฏิบัติที่คุ้มค่าหรือไม่ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการฝึกอบรมผู้คนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเนื่องจากตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมเป็นโฆษณาที่ยอดเยี่ยมสำหรับข้อเท็จจริงที่ว่าคุณภาพสำคัญกว่าปริมาณ!

เมื่อคุณสามารถวิเคราะห์ได้ว่ากลยุทธ์การสรรหาบุคลากร

ในปัจจุบันของคุณมีค่าใช้จ่ายเท่าใด คำตอบว่าการจ้างแรงงานที่มีราคาแพงสำหรับการใช้ประโยชน์นั้นอยู่ตรงหน้าคุณหรือไม่ ไม่ว่าคุณจะมองในแง่ไหน ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในสถานที่ทำงาน และพนักงานสำหรับหน่วยงานควรมีความสะดวกสบายเช่นเดียวกับในที่ทำงานมาตรฐาน นายจ้างมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานทุกคนในที่ทำงาน ในฐานะนายจ้างเจ้าของที่พักที่ทำงานเกี่ยวกับผู้รับเหมาแรงงาน ภาระหน้าที่ของคุณในฐานะนายจ้างจะขยายไปถึงคนงานสัญญาจ้างด้วย การปรึกษาหารืออย่างมีประสิทธิภาพ

อุตสาหกรรมการจ้างแรงงานได้พัฒนาขึ้นเพื่อดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ของเศรษฐกิจ ด้วยการสื่อสาร การขุด การผลิต การเงินและการประกันภัย ทรัพย์สินและบริการทางธุรกิจทั้งหมดรายงานว่ามีอัตราการใช้แรงงานสูง ช่วงทักษะในอุตสาหกรรมการผลิตเป็นตัวอย่างเริ่มต้นจากผู้ที่ไม่มีทักษะและมีประสบการณ์การทำงานเพียงเล็กน้อยจนถึงการค้าขายผู้เชี่ยวชาญรับเหมาแรงงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสาขาที่ตนเลือก ความลับอยู่ที่การจับคู่ชุดทักษะกับความต้องการของลูกค้า ตามขั้นตอนมาตรฐาน ความต้องการของคุณควรรวมรายการสินค้าที่ต้องการ สอบถามที่ http://kithaigroup.com/

 

This entry was posted in ธุรกิจ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.