Daily Archives: June 21, 2020

เจลแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเจลล้างมือ คือแอลกอฮอล์ประเภทใด?

แอลกอฮอล์ที่อยู่ในเจลล้างมือ คือแอลกอฮอล์ 70% ที่ใช้ในทางการแพทย์ สำหรับทำฆ่าเชื้อบริเวณรอบบาดแผล และเครื่องมือทางการแพทย์ แบบเดียวกับที่ทุกคนเคยใช้และคุ้นเคยกันดี ซึ่งในปัจจุบันได้มีนำแอลกอฮอล์ 70% มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่หลากมายมากขึ้น เช่น แบบสเปรย์ฉีดพ่น ผ้าเช็ดทำความสะอาด รวมถึงรูปแบบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เป็นต้น เจลล้างมือแอลกอฮอล์ไอเทมสุดฮิต ที่กำลังเป็นที่นิยมจนขาดตลาดอยู่ในขณะนี้ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ไปทั่วโลก เนื่องจากเป็นไอเทมที่สามารถใช้ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อได้ดี อีกทั้งยังใช้ง่าย และราคาไม่แพงอีกด้วย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ เป็นการนำประโยชน์ของแอลกอฮอล์มาใช้ในรูปแบบเจล ซึ่งสารออกฤทธิ์หลักก็คือแอลกอฮอล์ที่หลายคนคุ้นเคยกันมานานแสนนาน ทั้งนี้การทำความรู้จักกับแอลกอฮอล์ในทุกแง่มุม รวมถึงข้อจำกัดของแอลกอฮอล์ให้ครบถ้วน ก็จะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากแอลกอฮอล์ในรูปแบบเจลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำไมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จึงมีสีฟ้า ตามปกติแล้วแอลกอฮอล์เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นเฉพาะตัว ลักษณะใสไม่มีสี แต่เจลล้างมือแอลกอฮอล์มักถูกปรับให้มีกลิ่นหอมและมีสี เช่น สีฟ้า เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่สังเกตของผู้ใช้ ป้องกันความสับสนในการใช้งาน และป้องกันการนำไปรับประทาน  

Posted in สินค้า | Comments Off on เจลแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเจลล้างมือ คือแอลกอฮอล์ประเภทใด?